ZSS 2

Nasz Patron
Maria Grzegorzewska

"Bez Twojej, wielkiej miłości do nas nasze życie byłoby bardzo ubogie"

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888r. we wsi Wołuczy. Ukończyła prywatną szkołę żeńską Pauliny Helwek w Warszawie. Studiowała nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, pedagogikę w brukseli w Międzynarodowym Fakultecie Pedagogicznym kierowanym przez Józefę Joteyko i psychologię na Sorbonie, gdzie w 1916r uzyskała tytuł doktora filozofii.

   Po powrocie do kraju w 1922r zorganizowała Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i odtąd zajmowała się wyłącznie działalnością naukową z zakresu pedagogiki specjalnej i kształceniem nauczycieli. W 1958r. utworzyła i kierowała pierwszą w Polsce Katedrą Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Poza pracą dydaktyczną prowadziła działalność naukową i publicystyczną. Opracowała oryginalną metodę nauczania, która nosi nazwę "metody ośrodków pracy" i jest obecnie powszechnie stosowana w szkolnictwie specjalnym.

Od 1924r aż do ostatnich dni swego życia redagowała czasopismo "Szkoła specjalna". Pracę nauczyciela - wychowawcy w szkole specjalnej traktowała jako pracę o szczególnej wartości. W "Listach do młodego nauczyciela " napisała: "Czy rozumiesz głębię słowa n a u c z y c i e l ?. Słowa, które kryje w sobie treść potrzeb życia ludzkiego." Dominującym motywem Jej działalności i dewizą życia było "Nie ma kaleki jest człowiek".

Uporczywie i bezkompromisowo walczyła o pełne prawo do nauki , do pracy i do szacunku osób upośledzonych. Przekonywała, że kalectwo nie pomniejsza wartości i godności człowieka.

Zmarła 7 maja 1967r. Ale to co stworzyła jest piękne, szlachetne, mądre i nigdy nie przeminie.

KLEKS"- to zespół wokalno-taneczny działający przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 90 w Łodzi. Jego twórczynią była dh. phm Aleksandra brzozowska, która prowadziła zespół...

Zobacz więcej "Kleks"

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888r. we wsi Wołuczy. Ukończyła prywatną szkołę żeńską Pauliny Helwek w Warszawie. Studiowała nauki przyrodnicze ...

Zobacz więcej Patron

niepełnosprawnych, ubogie, życie.
seo blogKatalog SEO