ZSS 2

Zespół wokalno taneczny "Kleks"

Kleks

KLEKS"- to zespół wokalno-taneczny działający przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 90 w Łodzi. "KLEKS" powstał w roku szkolnym 1977/78. Jego twórczynią była dh. phm Aleksandra brzozowska, która prowadziła zespół do 1991 roku. Współpracowali z nią od początku dh. pwd Janina Marcinkiewicz /do 1991r/ i dh. Marian Seta /do 1984r/ - akompaniator. W 1984r do pracy z zespołem przyszedł kol. Marian Czekaj. W latach 1991-1994 kierownictwo artystyczne objęła kol.Janna Kalmus. Od 1994 roku zespołem kieruje kol. Marian Czekaj i kol. Małgorzata Grzejszczak.
Kol. Aleksandra brzozowska , Janina Marcinkiewicz i Marian Seta podjęli się trudnego zadania. Chcieli nauczyć harcerzy dobrze tańczyć i poruszać się na scenie. Synchronizacja tych dwóch elementów udała się i tak powstał pierwszy w historii działalności Nieprzetartego Szlaku w Łodzi zespół wokalno-taneczny skupiający dzieci specjalnej troski. Początkowo zespół występował głównie na terenie szkoły, później coraz częściej zapraszany był na występy w domach kultury, domach opieki społecznej i szpitalach dziecięcych. Zaczął również wyjeżdżać na różnego rodzaju festiwale, gdzie skutecznie rywalizował z zespołami dzieci zdrowych.
W ciągu 20 lat istnienia "KLEKSA" przekonaliśmy sie, że ruch i taniec w widoczny sposób oddziaływuje na sferę uczuciową i wyobraźnię dzieci, wprowadza ożywienie i radość, zachęca do aktywnego uczestnictwa. Wyrażanie uczuć przez śpiew, ruch, taniec, recytację jest szczególną formą terapii zaburzeń emocjonalnych. Im dziecko będzie sprawniejsze w wymienionych dziedzinach, tym w większym stopniuj możliwy będzie jego wszechstronny rozwój osobowości. Przez stosowanie różnorodnych form pracy opartych na muzyce, rozwijamy u dzieci upośledzonych kordynację słuchowo-wzrokow-ruchową ,poczucie rytmu, wrażliwość i wyobraźnię muzyczną.
Występy "KLEKSA" są doskonałą okazją do prezentowania wyników pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowują dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze w roli odbiorcy i wykonawcy. A to wymaga olbrzymiego trudu, zaangażowania i oddania osób prowadzących, "Żeby innych zapalić, trzeba samemu płonąć"- pisała patronka naszej szkoły Maria Grzegorzewska.
Zobacz sukcesy "Kleksa"

KLEKS"- to zespół wokalno-taneczny działający przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 90 w Łodzi. Jego twórczynią była dh. phm Aleksandra brzozowska, która prowadziła zespół...

Zobacz więcej "Kleks"

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888r. we wsi Wołuczy. Ukończyła prywatną szkołę żeńską Pauliny Helwek w Warszawie. Studiowała nauki przyrodnicze ...

Zobacz więcej Patron


seo blogKatalog SEO